Enstitü Hakkında
  • HIZLI ERİŞİM
  • EN
  • captcha captcha

Tanıtım

2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında Lisansüstü faaliyetlerine başlamış olan Enstitümüz bünyesinde 9 anabilim dalı bulunmakta ve bu anabilim dallarında 11 Yüksek Lisans ve 1 Doktora programı yürütülmektedir.

Enstitümüze bağlı Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Uygulamalı Matematik, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Makine Mühendisliği ve İçmimarlık Anabilim Dallarında Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programları; Mimarlık Anabilim Dalında ise hem Yüksek Lisans hem de Doktora Programı bulunmaktadır. Bu anabilim dallarındaki programlar çerçevesinde yürütülen lisansüstü çalışmalarında ülkemizin gelişimine ve teknolojik ilerlemesine katkı sunabilecek uzman kadroların yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Anabilim Dallarımızın ders planları, çağdaş bilimsel teorilerin öğrencilere aktarılmasının yanı sıra mezunlarımızın iş hayatlarında farklı ve başarılı olmalarına olanak sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Enstitümüzde, ülkemizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirilerek bilim ve teknolojiye katkı sunulması hedef olarak belirlenmiştir.

Enstitümüzün Misyonu; araştırmacı, girişimci ve yenilikçi ruha sahip; etik kuralları gözeterek bilimsel, teknolojik gelişmeler sağlayabilen ve ulusal ve uluslararası alanlarda söz sahibi olabilecek uzman ve akademisyen yetiştirmektir. Vizyonumuz ise fen, mühendislik ve mimarlık alanlarında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilen profesyonel ve akademisyenler yetiştiren ve ülkemizin önde gelen Enstitülerinden biri olmaktır.